top of page

Søk herren mens han er å finne!

“Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! " (Jes 55,6)


I hvert liv finnes det en vis tid da Gud snakker med en på en spesielt måtte. Gud bruker forskjellige måter og omstendigheter for å rette oppmerksomheten mot det vesentlige i livet, nemlig sjelens frelse. Han vet nøyaktig hvilke midler som er best for hver og en. For en er det kanskje et bestemt ord som treffer samvittigheten og ikke slipper taket mer. For en annen er det kanskje sykdom eller en ulykke som fører til ettertanke. Uansett hva Gud bruker, han gjør det for å vende menneskets blikk på seg selv. Gud snakker til alle minst to eller tre ganger (Job 33:29, 30).


Hvis en person tross all innsats fra Gud ikke lar seg advare og hjertet blir hardt, må en forvente at Gud overlater en til sine «skjebne». Anledningene til omvendelse som ikke blir brukt vender aldri mer tilbake. Det finnes en: for seint! Og her handler det ikke om mindre en evig avgjørelse for din egen sjel! Himmel eller helvete! Evig liv eller død! Det er et stort og viktig spørsmål det dreier seg om!


Felix, den romerske guvernøren i Apostlenes gjerninger 24, er et trist eksempel på en som ikke tar Guds varsel på alvor. Da Paulus snakket med ham om rettferdighet, avholdenhet og den kommende dom, ble han fylt av frykt (v. 25). Samvittigheten hans ble rammet. Gud hadde satt sin finger på det såre punktet i livet hans. Men hva gjorde han? I stedet for å lytte til Guds stemme og omvende seg, utsatte han denne viktige avgjørelsen til et senere tidspunkt og lot muligheten bare gli forbi. Så vidt vi vet fra Skriftene, hadde han mest sannsynlig aldri mer mulighet til å gripe frelsen. Så trist! Så nært og likevel fortapt! Felix søkte ikke Gud da han var å finne. Ikke gjør det som Felix! Ignorer ikke Guds røst! Ta Gud seriøst! Se etter HAN som elsker å la seg finne av deg!


Daniel Melui

Oversatt R.N.

Siste innlegg

Se alle

Tidstyveri

Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag! (2.Korinter 6,2) Nobelprisvinner Linus Pauling (1901–1994) sa en gang: “Mennesket våker med mistenksomhet over alt som tilhører ham. Det eneste som han gj

Tilgivelse (Del 2)

Som Guds barn kan vi vite: Gud har tilgitt oss! I Johns første brev leser vi: “Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld” (1.Johannes 2:12). Som Guds barn ti

Tilgivelse (Del 1)

Å forstå hva det betyr at Gud har tilgitt oss, er et veldig viktig tema - også for vår hverdag. Vi vil befatte oss litt mer med dette temaet i denne episoden. Når en synder ser seg selv som Gud ser ha

Comments


bottom of page