top of page

Skjult disippel

Nikodemus og Josef fra Arimatea var respektert og anerkjent bland mennesker, men de var også skjulte disipler. Plutselig bekjente de seg offentlig til Jesus. Og når skjedde det? Etter at Herren ble korsfestet. Da ble det klart for dem: Vi har ikke behov for anerkjennelse av denne verden, denne verden som avviser og korsfester vår Herre.


Er du en skjult disippel Jesu? Da kan du si til deg selv:

Jeg trenger ikke verdens annerkjennelse ros og glede fordi den er forurenset med min HERRE JESU blod.


Vær modig! Still deg på Herren Jesus sin side.

For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Johan.12:43

og den æren som er av den enste Gud, den søker dere ikke. Johannes.5:44

Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Hebr.11:25-26

Siste innlegg

Se alle

Utenfor leiren

"gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære" (Heb 13:13) I Johannes 10 introduserer Herren Jesus seg selv som sauens hyrde, som kaller sine egne sauer ved navn og leder dem ut av det jødiske sau

Comments


bottom of page